Boekwerkjes

Een verscheidenheid materialen van Een Cursus In Wonderen is in druk verschenen, variërend van werkboeklessen en hoofdstukken uit het tekstboek, tot lezingen gegeven door de Master Teacher en wonderkaarten.

Verscheidene boekwerkjes zijn samengesteld met oog op een bepaalde gelegenheid of doel, en allen hebben als oogmerk jou bij te staan en te verrijken tot het inzicht dat jij waarlijk onveranderlijk bent gebleven zoals God jou heeft geschapen. Zij zullen jou bijstaan en referenties verschaffen terwijl jij jouw individuele transfiguratie ondergaat die deze geheel toegewijde, volledig simpele en liefdevol gecommuniceerde boodschap van de waarheid jou aanreikt.

God is de geest waarmee ik denk

De eerste 60 lessen uit het werkboek van Een Cursus In Wonderen.

Ik word door de liefde van God onderhouden

Een terugblik op de eerste 50 lessen van Een Cursus In Wonderen in een handig en klein zakformaat.

Alles over God en hoe Hem te vinden

Een selectie uit de tekst en de werkboeklessen van Een Cursus In Wonderen.

Vrede

Een selectie gebeden uit het werkboek van Een Cursus In Wonderen, samengesteld en gepubliceerd ter gelegenheid van de Verenigde Naties Vrede Topconferentie.

Het probleem van schuld

Hoofdstuk 13 van Een Cursus In Wonderen, zoals het oorspronkelijk door Jezus Christus werd gedicteerd.

Jezus bidt

Het gebedenboek van Jezus Christus. De gehele schepping weergalmt zijn stem, doe mee!

Jezus spreekt

Gedeeltes uit de tekst en de werkboeklessen van Een Cursus In Wonderen, voorafgegaan door citaten uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Samengesteld in zeven verschillende onderwerpen in overeenkomstig zeven verschillende hoofdstukjes.

Handboek voor wonderhelers

Een samenstelling teksten uit de tekst, het werkboek en de handleiding voor leraren van Een Cursus In Wonderen.

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

Een weergave van een opgenomen lezing, gegeven door de openbarende geest van de Master Teacher.

Ik ben het licht van de wereld

Een overzicht van de terugblik op lessen 61-80, vertaald naar de manier waarop ze werden voorgelezen door de Master Teacher.

Wonderkaarten

Vier verschillende gebeden uit Een Cursus In Wonderen, individueel op kaarten weergegeven. De kaarten hebben de afmeting van een ansichtkaart.

De scheurkalender voor 2015

Een kalender met een scheurblaadje voor elke dag en les van het jaar; om je de werkboekles voor de dag gemakkelijker te helpen herinneren...