Zijn veranderingen in de levenssituatie noodzakelijk?

Het zijn niet de veranderingen in de levenssituatie van Gods leraren die noodzakelijk zijn, maar de veranderingen in de geesten van Gods leraren. Dit kan al dan niet veranderingen in de externe situatie met zich meebrengen. Onthoudt dat niemand zich per ongeluk bevindt waar hij is, en dat kans geen rol speelt in Gods plan voor verlossing.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat veranderingen van opvattingen niet de eerste stap zou zijn in de training van de zojuist aangevangen leraar van God. Er is echter geen bepaald patroon, daar de training altijd hoogst geïndividualiseerd is.

Er zijn diegenen die worden opgeroepen om hun levenssituatie bijna onmiddellijk te veranderen, maar dat zijn doorgaans speciale gevallen. Bij verre wordt de meerderheid een zich langzaam ontwikkelend trainingsprogramma gegeven, waarin zoveel voorgaande vergissingen als mogelijk worden gecorrigeerd. Relaties in het bijzonder dienen juist te worden waargenomen en alle duistere hoekstenen van onverzoenlijkheid verwijderd te worden. Anders heeft het ouden gedachtesysteem nog steeds een basis om naar terug te keren.

Naar gelang de leraar van God voortgang in zijn training boekt, leert hij één les met toenemende doortastendheid. Hij maakt niet zijn eigen beslissingen, maar vraagt zijn Leraar om Zijn antwoord en het is dit dat hij als zijn gids voor handelen aanhoudt. Dit wordt gemakkelijker en gemakkelijker naarmate de leraar van God leert om zijn eigen oordeel op te geven. Het opgeven van oordeel, de voor de hand liggende voorwaarde voor het horen van Gods Stem, is gewoonlijk een tamelijk langzaam proces. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat het de neiging heeft om als persoonlijk beledigend waargenomen te worden.

De training van de wereld is gericht op het bereiken van een doel dat lijnrecht tegenover dat van ons curriculum staat. De wereld traint om vertrouwen in oordeel te stellen als het criterium voor rijpheid en kracht. Ons curriculum traint in het afstand doen van oordeel als de noodzakelijke voorwaarde voor verlossing.