Werkboek - Deel I

Dit is een overzicht van alle titels van de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen. De werkboekles voor elke dag van de maand kun jij vinden door op de desbetreffende maand in de werkboekkalender te klikken.

Waar de titel van de les in het blauw verschijnt is de gehele les vertaald en op deze website gepubliceerd.

Les 1 - Niets wat ik in deze kamer (in deze straat, uit dit raam, op deze plek) zie, betekent iets.

Les 2 - Ik heb alles wat ik in deze kamer (in deze straat, uit dit raam, op deze plek) zie, al de betekenis gegeven die het voor mij heeft.

Les 3 - Ik begrijp niets van wat ik in deze kamer (in deze straat, uit dit raam, op deze plek) zie.

Les 4 - Deze gedachten betekenen niets. Zij zijn zoals de dingen in deze kamer (in deze straat, uit dit raam, op deze plek) zie.

Les 5 - Ik ben nooit van streek om de reden die ik denk.

Les 6 - Ik ben van streek omdat ik iets zie dat er niet is.

Les 7 - Ik zie alleen het verleden.

Les 8 - Mijn geest wordt door gedachten uit het verleden in beslag genomen.

Les 9 - Ik zie niets zoals het nu is.

Les 10 - Mijn gedachten betekenen niets.

Les 11 - Mijn betekenisloze gedachten tonen mij een betekenisloze wereld.

Les 12 - Ik ben van streek omdat ik een betekenisloze wereld zie.

Les 13 - Een betekenisloze wereld veroorzaakt angst.

Les 14 - God heeft geen betekenisloze wereld geschapen.

Les 15 - Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt.

Les 16 - Ik heb geen neutrale gedachten.

Les 17 - Ik zie geen neutrale dingen.

Les 18 - Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn zien.

Les 19 - Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn gedachten.

Les 20 - Ik ben vastbesloten om te zien.

Les 21 - Ik ben vastbesloten om dingen anders te zien.

Les 22 - Wat ik zie is een vorm van wraak.

Les 23 - Ik kan aan de wereld die ik zie ontsnappen door aanvalsgedachten op te geven.

Les 24 - Ik neem mijn eigen beste belangen niet waar.

Les 25 - Ik weet niet waar iets voor is.

Les 26 - Mijn aanvalsgedachten vallen mijn onkwetsbaarheid aan.

Les 27 - Boven alles wil ik zien.

Les 28 - Boven alles wil ik dingen anders zien.

Les 29 - God is in alles wat ik zie.

Les 30 - God is in alles wat ik zie want God is in mijn geest.

Les 31 - Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.

Les 32 - Ik heb de wereld die ik zie verzonnen.

Les 33 - Er is een andere manier van naar de wereld te kijken.

Les 34 - Ik kan in plaats hiervan vrede zien.

Les 35 - Mijn geest is deel van Gods Geest. Ik ben heel heilig.

Les 36 - Mijn heiligheid omhult alles wat ik zie.

Les 37 - Mijn heiligheid zegent de wereld.

Les 38 - Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen.

Les 39 - Mijn heiligheid is mijn verlossing.

Les 40 - Ik ben gezegend als een Zoon van God.

Les 41 - God gaat met mij mee waar ik ook ga.

Les 42 - God is mijn kracht. Visie is Zijn geschenk.

Les 43 - God is mijn Bron. Ik kan niet los van Hem zien.

Les 44 - God is het Licht waarin ik zie.

Les 45 - God is de Geest waarmee ik denk.

Les 46 - God is de Liefde waarin ik vergeef.

Les 47 - God is de Kracht waarop ik vertrouw.

Les 48 - Er is niets te vrezen.

Les 49 - Gods Stem spreekt de hele dag door tot mij.

Les 50 - Ik word door de Liefde van God onderhouden.

Introductie tot de herhalingslessen

Les 51 - Herhalingslessen 1-5:
- Niets wat ik zie betekent iets.
- Ik heb wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft.
- Ik begrijp niets van wat ik zie.
- Deze gedachten hebben geen enkele betekenis.
- Ik ben nooit van streek om de reden die ik denk.

Les 52 - Herhalingslessen 6-10:
- Ik ben van streek omdat ik zie wat er niet is.
- Ik zie alleen het verleden.
- Mijn geest wordt door gedachten uit het verleden in beslag genomen.
- Ik zie niets zoals het nu is.
- Mijn gedachten hebben geen enkele betekenis.

Les 53 - Herhalingslessen 11-15:
- Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.
- Ik ben van streek omdat ik een betekenisloze wereld zie.
- Een betekenisloze wereld veroorzaakt angst.
- God heeft geen betekenisloze wereld geschapen.
- Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt.

Les 54 - - Herhalingslessen 16-20:
- Ik heb geen neutrale gedachten.
- Ik zie geen neutrale dingen.
- Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn zien.
- Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn gedachten.
- Ik ben vastbesloten te zien.

Les 55 - Herhalingslessen 21-25:
- Ik ben vastbesloten om dingen anders te zien.
- Wat ik zie is een vorm van wraak.
- Ik kan aan deze wereld ontsnappen door aanvalsgedachten op te geven.
- Ik neem niet mijn eigen beste belangen waar.
- Ik weet niet waar iets toe dient.

Les 56 - Herhalingslessen 26-30:
- Mijn aanvalsgedachten vallen mijn onkwetsbaarheid aan.
- Voor alles wil ik zien.
- Voor alles wil ik anders zien.
- God is in alles wat ik zie.
- God is in alles wat ik zie, want God is in mijn geest.

Les 57 - Herhalingslessen 31-35:
- Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.
- Ik heb de wereld die ik zie bedacht.
- Er is een andere manier van naar de wereld kijken.
- Ik zou vrede kunnen zien in plaats hiervan.
- Mijn geest is deel van Gods. Ik ben zeer heilig.

Les 58 - Herhalingslessen 36-40:
- Mijn heiligheid omvat alles wat ik zie.
- Mijn heiligheid zegent de wereld.
- Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen.
- Mijn heiligheid is mijn verlossing.
- Ik ben gezegend als een Zoon van God.

Les 59 - Herhalingslessen 41-45:
- God gaat met mij, waar ik ook ga.
- God is mijn Kracht. Visie is Zijn Geschenk.
- God is mijn Bron. Los van Hem kan ik niet zien.
- God is het licht waarin ik zie.
- God is de Geest waarmee ik denk.

Les 60 - Herhalingslessen 46-50:
- God is de Liefde waarin ik vergeef.
- God is de Kracht waarin ik vertrouw.
- Er is niets te vrezen.
- Gods Stem spreekt de hele dag door tot mij.
- Ik word door de Liefde van God onderhouden.

Les 61 - Ik ben het licht van de wereld.

Les 62 - Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.

Les 63 - Het licht van de wereld brengt vrede naar elke geest door mijn vergeving.

Les 64 - Laat mij mijn functie niet vergeten.

Les 65 - Mijn enige functie is degene die God mij heeft gegeven.

Les 66 - Mijn geluk en mijn functie zijn één.

Les 67 - Liefde schiep mij gelijk Zichzelf.

Les 68 - Liefde koestert geen wrok.

Les 69 - Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.

Les 70 - Mijn verlossing komt van mij.

Les 71 - Alleen Gods plan voor verlossing zal werken.

Les 72 - Grieven koesteren is een aanval op Gods plan voor verlossing.

Les 73 - Ik wil dat er licht is.

Les 74 - Er is geen wil behalve die van God.

Les 75 - Het licht is gekomen.

Les 76 - Ik val onder geen wetten behalve die van God.

Les 77 - Ik heb aanspraak op wonderen.

Les 78 - Laat wonderen alle grieven vervangen.

Les 79 - Laat mij het probleem herkennen zodat het opgelost kan worden.

Les 80 - Laat mij herkennen dat mijn problemen opgelost zijn.

Terugblik II

Les 81 - Terugblik op de lessen 61-62:
- Ik ben het licht van de wereld.
- Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.

Les 82 - Terugblik op de lessen 63-64:
- Het licht van de wereld brengt vrede naar elke geest door mijn vergeving.
- Laat mij mijn functie niet vergeten.

Les 83 - Terugblik op de lessen 65-66:
- Mijn enige functie is degene die God mij heeft gegeven.
- Mijn geluk en mijn functie zijn één.

Les 84 - Terugblik op de lessen 67-68:
- Liefde schiep mij gelijk Zichzelf.
- Liefde koestert geen wrok.

Les 85 - Terugblik op de lessen 69-70:
- Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.
- Mijn verlossing komt van mij.

Les 86 - Terugblik op de lessen 71-72:
- Alleen Gods plan voor verlossing zal werken.
- Grieven koesteren is een aanval op Gods plan voor verlossing.

Les 87 - Terugblik op de lessen 73-74:
- Ik wil dat er licht is.
- Er is geen wil behalve die van God.

Les 88 - Terugblik op de lessen 75-76:
- Het licht is gekomen.
- Ik val onder geen wetten behalve die van God.

Les 89 - Terugblik op de lessen 77-78:
- Ik heb aanspraak op wonderen.
- Laat wonderen alle grieven vervangen.

Les 90 - Terugblik op de lessen 79-80:
- Laat mij het probleem herkennen zodat het opgelost kan worden.
- Laat mij herkennen dat mijn problemen opgelost zijn.

Les 91 - Wonderen worden in licht gezien.

Les 92 - Wonderen worden in licht gezien en licht en kracht zijn één.

Les 93 - Licht, vreugde en vrede verblijven in mij.

Les 94 - Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Les 95 - Ik ben Eén Zelf, verenigd met mijn Schepper.

Les 96 - Verlossing komt van mijn Ene Zelf.

Les 97 - Ik ben Spirit.

Les 98 - Ik zal mijn aandeel in Gods plan voor verlossing aanvaarden.

Les 99 - Verlossing is mijn enige functie hier.

Les 100 - Mijn aandeel is essentieel voor Gods verlossingsplan.

Les 101 - Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

Les 102 - Ik deel Gods Wil voor geluk voor mij.

Les 103 - God, Liefde zijnde, is tevens geluk.

Les 104 - Ik zoek louter wat mij in waarheid toebehoort.

Les 105 - Gods vrede en vreugde zijn de mijne.

Les 106 - Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Les 107 - De waarheid zal de vergissingen in mijn geest corrigeren.

Les 108 - Te geven en te ontvangen zijn in waarheid één.

Les 109 - Ik rust in God.

Les 110 - Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Terugblik III

Les 111 - Terugblik op de lessen 91-92:
- Wonderen worden in licht gezien.
- Wonderen worden in licht gezien en licht en kracht zijn één.

Les 112 - Terugblik op de lessen 93-94:
- Licht, vreugde en vrede verblijven in mij.
- Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Les 113 - Terugblik op de lessen 95-96:
- Ik ben Eén Zelf verenigd met mijn Schepper.
- Verlossing komt van mijn Enig Zelf.

Les 114 - Terugblik op de lessen 97-98:
- Ik ben Spirit.
- Ik aanvaard mijn aandeel in Gods plan voor verlossing.

Les 115 - Terugblik op de lessen 99-100:
- Verlossing is mijn enige functie hier.
- Mijn aandeel is essentieel voor Gods plan voor verlossing.

Les 116 - Terugblik op de lessen 101-102:
- Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.
- Ik deel Gods Wil voor geluk voor mij.

Les 117 - Terugblik op de lessen 103-104:
- God, Liefde zijnde, is tevens geluk.
- Ik zoek louter wat mij in waarheid toebehoort.

Les 118 - Terugblik op de lessen 105-106:
- Gods vrede en vreugde zijn de mijne.
- Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Les 119 - Terugblik op de lessen 107-108:
- De waarheid zal alle vergissingen in mijn geest corrigeren.
- Te geven en te ontvangen zijn in waarheid één.

Les 120 - Terugblik op de lessen 109-110:
- Ik rust in God.
- Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Les 121 - Vergeving is de sleutel naar geluk.

Les 122 - Vergeving biedt alles wat ik wil.

Les 123 - Ik dank mijn Vader voor Zijn geschenken aan mij.

Les 124 - Laat mij herinneren dat ik één met God ben.

Les 125 - In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord.

Les 126 - Alles wat ik geef is aan mezelf gegeven.

Les 127 - Er is geen liefde behalve Gods Liefde.

Les 128 - De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.

Les 129 - Voorbij deze wereld is een wereld die ik wil.

Les 130 - Het is onmogelijk om twee werelden te zien.

Les 131 - Niemand die de waarheid zoekt kan falen.

Les 132 - Ik verlos de wereld van alles wat ik dacht dat zij was.

Les 133 - Ik zal niet waarderen wat waardeloos is.

Les 134 - Laat mij vergeving waarnemen zoals zij is.

Les 135 - Als ik mezelf verdedig, ben ik aangevallen.

Les 136 - Ziekte is een verdediging tegen de waarheid.

Les 137 - Wanneer ik ben geheeld, ben ik niet alleen geheeld.

Les 138 - De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.

Les 139 - Ik zal de Verzoening voor mijzelf accepteren.

Les 140 - Alleen van verlossing kan worden gezegd dat zij geneest.

Herhaling IV

Les 141 (Terugblik op de lessen 121 en 122)
- Vergeving is de sleutel tot geluk.
- Vergeving biedt alles wat ik wil.

Les 142 (Terugblik op de lessen 123 en 124)
- Ik dank mijn Vader voor Zijn geschenken aan mij.
- Laat mij herinneren dat ik één met God ben.

Les 143 (Terugblik op de lessen 125 en 126)
- In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord.
- Alles wat ik geef is aan mezelf gegeven.

Les 144 (Terugblik op de lessen 127 en 128)
- Er is geen liefde behalve Gods Liefde.
- De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.

Les 145 (Terugblik op de lessen 129 en 130)
- Voorbij deze wereld is een wereld die ik wil.
- Het is onmogelijk om twee werelden te zien.

Les 146 (Terugblik op de lessen 131 en 132)
- Niemand die de waarheid zoekt kan falen.
- Ik verlos de wereld van alles wat ik dacht dat zij was.

Les 147 (Terugblik op de lessen 133 en 134)
- Ik zal niet waarderen wat waardeloos is.
- Laat mij vergeving waarnemen zoals zij is.

Les 148 (Terugblik op de lessen 135 en 136)
- Als ik mezelf verdedig, ben ik aangevallen.
- Ziekte is een verdediging tegen de waarheid.

Les 149 (Terugblik op de lessen 137 en 138)
- Wanneer ik ben geheeld, ben ik niet alleen geheeld.
- De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.

Les 150 (Terugblik op de lessen 139 en 140)
- Ik zal de Verzoening voor mijzelf accepteren.
- Alleen van verlossing kan worden gezegd dat zij geneest.

Les 151 - Alles is een echo voor de Stem namens God.

Les 152 - Het vermogen te beslissen is mijn eigen.

Les 153 - In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid.

Les 154 - Ik ben onder de dienaren van God.

Les 155 - Ik zal een stap terugdoen en Hem laten leiden.

Les 156 - Ik ga met God in volmaakte Heiligheid.

Les 157 - Tot Zijn tegenwoordigheid wil ik nu ingaan.

Les 158 - Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang.

Les 159 - Ik geef de wonderen die ik heb ontvangen.

Les 160 - Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeling.

Les 161 - Geef mij jouw zegen, heilige Zoon van God.

Les 162 - Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Les 163 - Er is geen dood. De Zoon van God is vrij.

Les 164 - Nu zijn wij één met Hem die onze Bron is.

Les 165 - Laat mijn geest de Gedachte van God niet ontkennen.

Les 166 - Ik ben met de geschenken van God toevertrouwd.

Les 167 - Er is één leven en dat deel ik met God.

Les 168 - Uw genade is mij gegeven. Ik maak er nu aanspraak op.

Les 169 - Door genade leef ik. Door genade ben ik verlost.

Les 170 - Er is geen wreedheid in God noch in mij.

Herhaling V

Les 171 (Terugblik op de lessen 151 en 152)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Alles is een echo voor de Stem voor God.
- Het vermogen van beslissen is mijn eigen.

Les 172 (Terugblik op de lessen 153 en 154)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- In mijn verdedigingloosheid ligt mijn veiligheid.
- Ik ben onder de dienaren van God.

Les 173 (Terugblik op de lessen 155 en 156)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Ik zal terugstappen en Hem de weg laten leiden.
- Ik ga met God in volmaakte heiligheid.

Les 174 (Terugblik op de lessen 157 en 158)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- In Zijn Tegenwoordigheid zal ik nu toetreden.
- Vandaag leer ik geven zoals ik ontvang.

Les 175 (Terugblik op de lessen 159 en 160)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Ik geef de wonderen die ik heb ontvangen.
- Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeling.

Les 176 (Terugblik op de lessen 161 en 162)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Geef mij jouw zegen, heilige Zoon van God.
- Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Les 177 (Terugblik op de lessen 163 en 164)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Er is geen dood. De Zoon van God is vrij.
- Nu zijn wij één met Hem die onze Bron is.

Les 178 (Terugblik op de lessen 165 en 166)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Laat mijn geest de Gedachte van God niet ontkennen.
- Ik ben met de geschenken van God toevertrouwd.

Les 179 (Terugblik op de lessen 167 en 168)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Er is één leven en dat deel ik met God.
- Uw genade is mij gegeven. Ik maak er nu aanspraak op.

Les 180 (Terugblik op de lessen 169 en 170)
God is louter Liefde en daarom ik ook.
- Door genade leef ik. Door genade ben ik verlost.
- Er is geen wreedheid in God en geen in mij.

Introductie tot de lessen 181-200

Les 181 - Ik vertrouw mijn broeders die één met mij zijn.

Les 182 - Ik beroep mij op Gods Naam en mijn eigen.

Les 183 - Ik zal een moment stil zijn en naar huis gaan.

Les 184 - De Naam van God is mijn erfgoed.

Les 185 - Ik wil de vrede van God.

Les 186 - De verlossing van de wereld hangt van mij af.

Les 187 - Ik zegen de wereld want ik zegen mezelf.

Les 188 - De vrede van God schijnt nu in mij.

Les 189 - Ik voel de liefde van God nu in mij.

Les 190 - Ik kies de vrede van God in plaats van pijn.

Les 191 - Ik ben de Heilige Zoon van God Zelf.

Les 192 - Ik heb een functie die God wil dat ik vervul.

Les 193 - Alle dingen zijn lessen die God wil dat ik leer.

Les 194 - Ik plaats de toekomst in de Handen van God.

Les 195 - Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga.

Les 196 - Het kan slechts mezelf zijn die ik kruisig.

Les 197 - Het kan slechts mijn dankbaarheid zijn die ik verdien.

Les 198 - Alleen mijn verdoemenis verwondt mij.

Les 199 - Ik ben geen lichaam. Ik ben vrij.

Les 200 - Er is geen vrede behalve de vrede van God.

Herhaling VI

Les 201 (Herhalingsles 181)
Ik vertrouw mijn broeders die één met mij zijn.

Les 202 (Herhalingsles 182)
Ik beroep mij op Gods Naam en mijn eigen.

Les 203 (Herhalingsles 183)
Ik zal een moment stil zijn en naar huis gaan.

Les 204 (Herhalingsles 184)
De Naam van God is mijn erfgoed.

Les 205 (Herhalingsles 185)
Ik wil de vrede van God.

Les 206 (Herhalingsles 186)
De verlossing van de wereld hangt van mij af.

Les 207 (Herhalingsles 187)
Ik zegen de wereld want ik zegen mezelf.

Les 208 (Herhalingsles 188)
De vrede van God schijnt nu in mij.

Les 209 (Herhalingsles 189)
Ik voel de liefde van God nu in mij.

Les 210 (Herhalingsles 190)
Ik kies de vrede van God in plaats van pijn.

Les 211 (Herhalingsles 191)
Ik ben de Heilige Zoon van God Zelf.

Les 212 (Herhalingsles 192)
Ik heb een functie die God wil dat ik vervul.

Les 213 (Herhalingsles 193)
Alle dingen zijn lessen die God wil dat ik leer.

Les 214 (Herhalingsles 194)
Ik plaats de toekomst in de Handen van God.

Les 215 (Herhalingsles 195)
Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga.

Les 216 (Herhalingsles 196)
Het kan slechts mezelf zijn die ik kruisig.

Les 217 (Herhalingsles 197)
Het kan slechts mijn dankbaarheid zijn die ik verdien.

Les 218 (Herhalingsles 198)
Alleen mijn verdoemenis verwondt mij.

Les 219 (Herhalingsles 199)
Ik ben geen lichaam. Ik ben vrij.

Les 220 (Herhalingsles 200)
Er is geen vrede behalve de vrede van God.

Lees verder in deel 2 van het werkboek van een cursus in wonderen...