Werkboek - Deel II

Dit is een overzicht van alle titels van de werkboeklessen in het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen. Dit gedeelte bestaat in het geheel uit een serie gebeden met een inleidende gedachte ter begeleiding.

Vervolgens worden de lessen eveneens ingeleid door een thema dat na elke tien lessen verandert in een nieuw thema. Het is aan te raden om eerst bij het centrale thema stil te staan, voordat jij verdergaat met de daadwerkelijke les. Jij zult merken dat ze volmaakt op elkaar aansluiten...

Waar de titel van de les in het blauw verschijnt is de gehele les vertaald en op deze website gepubliceerd.

Introductie

Wat is vergeving?

Les 221 - Vrede aan mijn geest. Laat al mijn gedachten stil zijn.

Les 222 - God is met mij. Ik leef en adem in Hem.

Les 223 - God is mijn leven. Ik heb geen leven behalve het Zijne.

Les 224 - God is mijn Vader en Hij houdt van Zijn Zoon.

Les 225 - God is mijn Vader en Zijn Zoon houdt van Hem.

Les 226 - Mijn thuis verwacht mij. Ik zal mij er naartoe haasten.

Les 227 - Dit is mijn heilig moment van verlossing.

Les 228 - God heeft mij niet veroordeeld. Net zomin doe ik dat.

Les 229 - Liefde, Die mij heeft geschapen, is wat ik ben.

Les 230 - Nu zal ik de vrede van God zoeken en vinden.

Wat is verlossing?

Les 231 - Vader, ik wil me louter U herinneren.

Les 232 - Wees gedurende de dag in mijn geest, mijn Vader.

Les 233 - Ik geef mijn leven aan God om het vandaag te leiden.

Les 234 - Vader, vandaag ben ik Uw Zoon weer.

Les 235 - God in Zijn genade, wil dat ik ben verlost.

Les 236 - Ik regeer mijn geest, die ik alleen moet regeren.

Les 237 - Nu zal ik zijn zoals God mij heeft geschapen.

Les 238 - Op mijn beslissing rust de gehele verlossing.

Les 239 - De glorie van mijn Vader is mijn eigen.

Les 240 - Angst is in geen enkele vorm gerechtvaardigd.

Wat is de wereld?

Les 241 - Dit heilige moment is de verlossing gekomen.

Les 242 - Deze dag behoort aan God. Het is mijn geschenk aan Hem.

Les 243 - Vandaag zal ik niets dat voorvalt beoordelen.

Les 244 - Ik ben nergens in de wereld in gevaar.

Les 245 - Uw vrede is bij mij, Vader. Ik ben veilig.

Les 246 - Mijn Vader liefhebben is Zijn Zoon liefhebben.

Les 247 - Zonder vergeving zou ik nog steeds blind zijn.

Les 248 - Wat ook maar lijdt is geen deel van mij.

Les 249 - Vergeving beëindigt alle lijden en verlies.

Les 250 - Laat mij mezelf niet als beperkt zien.

Wat is zonde?

Les 251 - Ik heb geen behoefte aan iets behalve de waarheid.

Les 252 - De Zoon van God is mijn identiteit.

Les 253 - Mijn Zelf is de heerser van het Universum.

Les 254 - Laat elke stem behalve Die van God stil in mij zijn.

Les 255 - Deze dag kies ik om in volmaakte vrede door te brengen.

Les 256 - God is het enige doel dat ik vandaag heb.

Les 257 - Laat mij herinneren wat mijn doel is.

Les 258 - Laat mij herinneren dat God mijn doel is.

Les 259 - Laat mij herinneren dat er geen zonde is.

Les 260 - Laat mij herinneren dat God mij heeft geschapen.

Wat is het lichaam?

Les 261 - God is mijn toevluchtsoort en veiligheid.

Les 262 - Laat mij vandaag geen verschillen waarnemen.

Les 263 - Mijn heilige visie ziet alles als zuiver.

Les 264 - Ik word door de Liefde van God omgeven.

Les 265 - De zachtaardigheid van de schepping is alles wat ik zie.

Les 266 - Mijn heilige Zelf verblijft in jou, Gods Zoon.

Les 267 - Mijn hart klopt in de vrede van God.

Les 268 - Laat alle dingen precies zo zijn als zij zijn.

Les 269 - Mijn zicht gaat voort om op Christus Zijn gelaat te zien.

Les 270 - Ik zal vandaag niet de ogen van het lichaam gebruiken.

Wat is de Christus?

Les 271 - Het is de visie van Christus die ik vandaag zal gebruiken.

Les 272 - Hoe kunnen illusies Gods Zoon bevredigen?

Les 273 - De stilte van Gods vrede is de mijne.

Les 274 - Vandaag behoort aan liefde toe. Laat mij niet bang zijn.

Les 275 - De helende Stem van God beschermt alle dingen vandaag.

Les 276 - Het Woord van God is mij gegeven om te spreken.

Les 277 - Laat mij Uw Zoon niet binden met wetten die ik heb gemaakt.

Les 278 - Als ik gebonden ben, is mijn Vader niet vrij.

Les 279 - De vrijheid van de Schepping belooft mijn eigen.

Les 280 - Welke beperkingen kan ik aan Gods zoon opleggen?

Thema: Wat is de Heilige Geest?

Les 281 - Ik kan door niets behalve mijn gedachten pijn worden gedaan.

Les 282 - Ik zal vandaag niet bang voor Liefde zijn.

Les 283 - Mijn waarachtige Identiteit verblijft in U.

Les 284 - Ik kan kiezen om alle gedachten die pijn doen te veranderen.

Les 285 - Mijn heiligheid schijnt helder en duidelijk vandaag.

Les 286 - De stilheid van de Hemel neemt vandaag mijn hart in beslag.

Les 287 - U bent mijn doel mijn Vader. Alleen U.

Les 288 - Laat mij vandaag mijn broeders verleden vergeten.

Les 289 - Het verleden is voorbij. Het kan mij niet raken.

Les 290 - Mijn huidige geluk is alles wat ik zie.

Thema: Wat is de werkelijke wereld?

Les 291 - Dit is een dag van stilte en vrede.

Les 292 - Een blijde uitkomst voor alles is zeker.

Les 293 - Alle angst is voorbij en alleen liefde is hier.

Les 294 - Mijn lichaam is een geheel neutraal ding.

Les 295 - De Heilige Geest kijkt vandaag door mij heen.

Les 296 - De Heilige Geest spreekt vandaag door mij heen.

Les 297 - Vergeving is het enige geschenk dat ik geef.

Les 298 - Ik houd van U Vader en ik houd van Uw Zoon.

Les 299 - Eeuwige heiligheid verblijft in mij.

Les 300 - Deze wereld duurde slechts een moment.

Thema: Wat is de Wederkomst?

Les 301 - En God Zelf zal alle tranen wegwissen.

Les 302 - Waar duisternis was, kijk ik naar het licht.

Les 303 - De heilige Christus is vandaag in mij geboren.

Les 304 - Laat mijn wereld het zicht van Christus niet verduisteren.

Les 305 - Er is een vrede die Christus aan ons verleent.

Les 306 - Het geschenk van Christus is alles wat ik vandaag zoek.

Les 307 - Tegenstrijdige wensen kunnen mijn wil niet zijn.

Les 308 - Dit moment is de enige tijd die er is.

Les 309 - Ik zal vandaag niet bang zijn om naar binnen te kijken.

Les 310 - Onbevreesd en in liefde breng ik vandaag door.

Thema: Wat is het Laaste Oordeel?

Les 311 - Ik beoordeel alles zoals ik zou willen dat het is.

Les 312 - Ik zie alles zoals ik zou willen dat het is.

Les 313 - Laat nu een nieuwe waarneming tot mij komen.

Les 314 Ik zoek een toekomst verschillend van het verleden.

Les 315 Alle geschenken die mijn broeders geven behoren mij toe.

Les 316 Alle geschenken die ik aan mijn broeders geef zijn mijn eigen.

Les 317 Ik volg in de mij aangegeven weg.

Les 318 In mij zijn de middelen en het einde van verlossing één.

Les 319 Ik kwam voor de verlossing van de wereld.

Les 320 Mijn Vader geeft alle vermogen aan mij.

Thema: Wat is de Schepping?

Les 321 Vader, mijn vrijheid is in U alleen.

Les 322 Ik kan slechts opgeven wat nooit echt was.

Les 323 Ik maak blijmoedig de opoffering van angst.

Les 324 - Ik volg louter, want ik zal niet leiden.

Les 325 - Alles wat ik denk te zien reflecteert ideeën.

Les 326 - Ik ben voor eeuwig een Gevolg van God.

Les 327 - Ik behoef slechts te roepen en U zult mij antwoorden.

Les 328 - Ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven.

Les 329 - Ik heb reeds gekozen wat U wilt.

Les 330 - Ik zal mezelf vandaag niet opnieuw pijn doen.

Thema: Wat is het ego?

Les 331 - Er is geen conflict, want mijn wil is de Uwe.

Les 332 - Angst bindt de wereld. Vergeving bevrijdt haar.

Les 333 - Vergeving beëindigt hier de droom van conflict.

Les 334 - Vandaag maak ik aanspraak op de geschenken die vergeving geeft.

Les 335 - Ik kies om mijn broeders zondeloosheid te zien.

Les 335 - Ik kies om mijn broeders zondeloosheid te zien.

Les 336 - Vergeving doet mij beseffen dat geesten verenigd zijn.

Les 337 - Mijn zondeloosheid beschermt mij tegen alle kwaad.

Les 338 - Ik wordt alleen door mijn gedachten beïnvloed.

Les 339 - Ik zal ontvangen wat ik ook maar verzoek.

Les 340 - Ik kan vandaag vrij van pijn zijn.

Thema: Wat is een wonder?

Les 341 - Ik kan slechts mijn zondeloosheid aanvallen, en het is alleen dat wat mij veilig houdt.

Les 342 - Ik zal vergeving op alles laten rusten, want aldus zal vergeving mij worden gegeven.

Les 343 - Er wordt mij niet gevraagd om iets op te offeren om de genade en vrede van God te vinden.

Les 344 - Vandaag leer ik de wet van liefde; dat wat ik aan mijn broeder geef, geef ik aan mezelf.

Les 345 - Ik bied vandaag alleen wonderen aan, want ik zou willen dat ze naar mij terugkeerden.

Les 346 - Vandaag omgeeft de vrede van God mij en ik vergeet alles behalve Zijn Liefde.

Les 347 - Woede moet van oordeel komen. Veroordeling is het wapen dat ik tegen mezelf zou gebruiken om alle wonderen van mij weg te houden.

Les 348 - Ik heb geen oorzaak voor woede of angst, want U omgeeft mij. En in alle behoeften die ik waarneem is Uw genade mij voldoende.

Les 349 - Vandaag laat ik de visie van Christus naar alles voor mij kijken en beoordeel het niet, maar geef elkeen in plaats daarvan een wonder.

Les 350 - Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde. Ze aan te bieden is Hem te herinneren en door Zijn herinnering de wereld te verlossen.

Thema: Wat ben ik?

Les 351 - Mijn zondeloze broeder is mijn gids naar vrede. Mijn zondige broeder is mijn gids naar pijn. En welke ik kies te zien zal ik aanschouwen.

Les 352 - Oordeel en liefde zijn tegengestelden. Van de ene komen alle zorgen van de wereld. Maar van de Ander komt de vrede van God Zelf.

Les 353 - Mijn ogen, mijn tong, mijn handen en mijn voeten hebben vandaag slechts één doel; om aan Christus te worden gegeven om de wereld met wonderen te zegenen.

Les 354 - Wij staan samen Christus en ik, in vrede en zekerheid van doel. En in Hem is Zijn Schepper, zoals Hij in mij is.

Les 355 - Er is geen einde aan alle vrede, vreugde en alle wonderen die ik zal geven, wanneer ik Gods Woord accepteer. Waarom niet vandaag?

Les 356 - Ziekte is slechts een andere naam voor zonde. Heling is slechts een andere Naam voor God. Het wonder is aldus een roep naar hem.

Les 357 - De Waarheid beantwoordt elke roep die wij naar God maken, zij reageert eerst met wonderen en keert dan naar ons terug om Zichzelf te zijn.

Les 358 - Geen roep naar God kan ongehoord blijven, noch onbeantwoord blijven. En hier kan ik zeker van zijn; Zijn antwoord is hetgeen ik werkelijk wil.

Les 359 - Gods antwoord is altijd een vorm van vrede. Alle pijn is geheeld en alle misère door vreugde vervangen. Alle gevangenisdeuren zijn geopend. En alle zonde is begrepen als louter een vergissing.

Les 360 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

De laatste lessen...

Les 361 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Les 362 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Les 363 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Les 364 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Les 365 - Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.